OM OSS

ENteater är en turnerande teater i flygande fart med låga trösklar, nära  publikmöten, tänkvärda samtal och föreställningar för alla åldrar.  Vår bas är i Västra Götaland med utgångspunkt i Göteborg och Alingsås och  vi spelar i hela landet.  

Vi har med oss mångårig erfarenhet av barn- och ungdomsteater och teater  för en vuxen publik, från bl a Teater UNO (som 2019 ombildades till två  grupper)  

Våra föreställningar finns på skolor, Folkets Hus, bygdegårdar, kyrkor och  ibland mer oväntad spelplatser… och såklart också på teatrar! 

Vi tror på teaterns egenvärde som en självständig kraft och förmåga att vara  en plats för reflektion och en startpunkt för ett samtal som kan inbegripa alla.  Vi skapar våra egna uppsättningsidéer och har stor vana att arbeta med  dramatiseringar och egna texter.  

Våra föreställningar är “handgjorda” – de bär alla sin unika särprägel och  karaktär.  

Ibland medverkar vi i temadagar med rollspel, forumteater eller  processdrama. Ofta anlitas vi i Skapande skola- projekt och möter elever  under en längre period – både i föreställning och efterarbeten med skapande  drama och stor delaktighet som ledstjärna.  

ENteater består av Åsa Eek Engquist och Staffan Nattsén i nära samarbete  med skådespelaren och dramapedagogen Malin Bjersing samt musikern och  kompositören Björn Holmudd. 

ENteater c/o Åsa Eek Engquist Masthuggsliden 10, 413 18 Göteborg
enteater.se@gmail.com
tel: 073 3330224 
www.facebook.com/enteater.se
www.scenkonstportalen.se
www.teatercentrum.se