Allmänna Villkor

Allmänt

Dessa villkor gäller när du som konsument (”du”) gör ett köp via www.enteater.se eller i biljettkassan. Avtalet ingås mellan dig och Enteater.

ENteater

Organisationsnummer: 802519-8055
Adress: Masthuggsliden 10, Göteborg
Telefon växeln: 0733330224

Alla priser är i SEK och inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ner efteråt.

Köpeavtalet

Köpeavtalet är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Avtalet ingås mellan dig och ENteater.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och ENteater förbehåller sig rätten att häva köpet om bedrägeri befaras. ENteater förbehåller sig även rätten att neka ett köp av biljetter eller andra produkter om ENteater anser/befarar att köp sker med vidareförsäljningssyfte.

För att kunna göra ett köp via www.enteater.se måste du acceptera villkoren. När du accepterar villkoren förbinder du dig att följa dem i sin helhet. Vidare godkänner du och bekräftar att du har tagit del av informationen om personuppgifter och godkänt användandet av cookies.

Vi ber alla användare att skapa ett konto hos oss för att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Under ditt konto kan du bland annat se dina tidigare köp, kommande evenemang, hantera dina kommande evenemang (byta datum och plats) ändra dina personuppgifter eller preferenser vad det gäller marknadsföring. När du har ett konto hos oss kan du även logga in för att skicka om dina biljetter närsomhelst.

Betalning

Via internet
I samarbete med Swish Nordea, en tredjepartsleverantör av betaltjänster, erbjuder ENteater Swish när du handlar på www.enteater.se.

En orderbekräftelse skickas till dig på den e-postadress som du har angett när ENteater har mottagit din beställning.

Biljetter

Varje enskild bokning har ett ordernummer. När du köper en biljett hos ENteater är du som konsument ytterst ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna för ditt evenemang, som t.ex. tid, dag, plats, typ av biljett innan köpet genomförs.

Den biljettyp som du har köpt måste kunna visas. Det är inte tillåtet att överlåta köpta biljetter i kommersiellt eller annat affärsmässigt syfte.

Om denna bestämmelse överträds förbehåller vi rätten att annullera biljetten.

Din biljett kan levereras till dig på följande sätt
E-biljett/PDF

Återbetalning

Köpta biljetter återbetalas endast vid ett inställt evenemang. Biljetter som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas som köpta. Önskar du återbetalning till ditt bankkort/bankkonto måste du själv kontakta kundtjänst. Debiterad serviceavgift, samt eventuella leveransavgifter återbetalas ej. Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. Läs mer om distansavtalslagen här ».

Byte

Köpt biljett kan bytas till en annan föreställning under innevarande säsong. Byte sker i så fall i mån av plats senast 1 arbetsdag före föreställningsdagen. Vid en eventuell mellanskillnad kan du antingen bli debiterad för den kostnaden som uppstår eller bli återbetalad i form av tillgodohavande på ditt konto. Tillgodohavandet är giltigt under innevarande säsong. Giltighetstiden för tillgodohavandet framgår på ditt konto.

Köpt biljett för grupper går ej att återlösa eller byta.

Reklamation

Vi följer allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag. Reklamation skall göras inom skälig tid efter att felet har upptäckts, dock senast 3 arbetsdagar efter ditt besök. För frågor kring innebörden eller om du är missnöjd med något i samband med ditt biljettköp kan du kontakta oss.

Personuppgifter

När du köper biljetter hos ENteater lämnar du uppgifter om dig själv för att vi skall kunna förmedla biljetter på ett tryggt och enkelt sätt. ENteater ansvarar för att hantera personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Ändringar av villkoren

ENteater förbehåller sig rätten att närsomhelst i tiden att göra ändringar i villkoren. Vid större förändringar kommer vi att informera och inhämta ditt samtycke.

Om du inte vill acceptera ändringarna i villkoren eller av någon anledning inte längre vill ha ett konto hos ENteater har du rätt att avsluta ditt konto genom att kontakta oss.