Alingsåsbygden i Tid och Rum

Välkommen att följa med oss i detta projekt där vi gör nedslag i tid och rum och skapar föreställningar utifrån lokala sammanhang!

För några år sedan, under 400årsjubiléet av Alingsås som stad, sjösattes ett antal önskeprojekt, på initiativ av Alingsås kommun. Olika föreningar genomförde olika projekt under jubiléet.

Två av dem var teaterprojekt, det ena (Rädslans stenar) utgick från en av stadens invånare och berättade hennes flyktinghistoria och hur hon efter andra världskriget fick en fristad i Alingsås.

Den andra föreställningen (Aås 4 000 000 år), blandade fiktiv historia och nutidssatir och spelades utomhus på tre olika spelplatser. Föreställningarna belyste den lokala historien och anknöt även konkret till fysiska platser i kommunen.

I projektet Alingsåsbygden i Tid och Rum vill vi arbeta vidare med denna tanke och skapa föreställningar med nedslag i historien eller på olika platser med speciella förutsättningar. Det finns många intressanta berättelser i vår närhet som kan gestaltas och skapa sammanhang och tillgänglighet, såväl till historien som till fysiska platser.

Teaterprojekt som utgår från lokala kvalitéer i tid och rum. Den lilla världen kan spegla den stora och ge perspektiv åt människans historia och tidsanda. Fysiska platser kan framträda och förstås i nytt ljus, upptäckas och göras tillgängliga. Utifrån en lokal berättelse, en specifik tid, eller en plats egenskaper, vill vi använda oss av teaterns uttrycksmedel och skapa föreställningar där en blandning av professionella aktörer och amatörer medverkar. Vi vill samarbeta med föreningar med verksamhet nära det tema som presenteras eller som utövar kulturverksamhet.

ENteater, med verksamhet i Alingsås och Västra Götaland, är huvudman för projektet, i samarbete med olika föreningar.

Vi vill i detta projekt

skapa sammanhang och förståelse för en plats och dess innehåll

skapa tillgänglighet till berättelser och platser för kommunens invånare och besökare

samla in och digitalt dokumentera historia, sägner eller platser

skapa samarbete mellan olika lokala aktörer och föreningar

skapa delaktighet för medverkande i olika åldrar

skapa en plattform för en fortsättning av projektet

synliggöra sammanhang mellan dåtid och nutid

Utomhusteater i två parker!

I Alingsås finns två kulturparker med olika kvalitéer och förutsättningar. Utifrån två olika fokus vill vi göra utomhusteater som berättar om platsen och dess historia och skapar tillgänglighet för besökare som kan få en ny och fördjupad upplevelse och återkomma till platsen. Båda föreställningarna ska spelas för en offentlig publik på helger samt för skolelever på vardagar.

Det susar i Säve(å)n i Nolhaga slottspark

I Nolhaga slottspark, med anor från 1700-talet, ligger Nolhaga slott och en romantisk engelsk park. Slottet från 1800-talet omges av en naturpark med koloniträdgårdar, djur och aktiviteter för barn. Parken är sedan 1921 i Alingsås kommuns ägo. Syftet var att göra Nolhaga park till ”en folkets park – en grön oas till alingsåsbornas glädje och nytta”. Från slottet går en rak axel genom parken ner till Säveån.

Längs denna axel finns slingrande gångar och spännande spelplatser för vår berättelse. Vi hämtar inspiration från den klassiska romanen Det susar i säven (av Kenneth Grahame) och från de djur som lever i parken. Den stora och farliga världen utanför finns som en referenspunkt och en koppling till vår samtid.

Föreställningens namn blir Det susar i Säve(å)n och vi samarbetar med Alingsås Musikteatersällskap (AMTS) som har lång och rik erfarenhet av produktioner i Alingsås och med deltagare i olika åldrar. 

Läs mer om föreställningen & Boka biljett här!

Riddaren & Sjöjungfrun i Gräfsnäs slottspark

I Gräfsnäs slottspark vid sjön Anten ligger en bevarad slottsruin med anor från 15oo-talet, omgiven av en naturpark med rik natur och ett aktivt föreningsliv. Området blev kulturreservat 2010 och målsättningen är att bevara parken och ge plats åt ett lokalt kultur -och friluftsliv. Kring Gräfsnäs slott finns både historia, sägner och myter och parken har många besökare, främst under sommarhalvåret. 

Utifrån platsens sägner, historiska händelser och kopplingar till vår nutid vill vi väva samman en berättelse i form av en vandringsföreställning, som ska spelas i parken och i slottet med titeln Riddaren & Sjöjungfrun. Samarbetspartner blir Kultur i Bjärke som bedrivit kulturverksamhet i parken sedan 1995 och producerat ett flertal teaterprojekt av olika karaktär och med förankring i den lokala berättelsen. 

Läs mer om föreställningen & boka Biljett här!

Vi samarbetar också med Alingsås teaterförening, som bistår med arrangörs & värdskap, samt med Alingsås kommun som vårdar de fina parkerna för nutidens och framtidens besökare. 

ENteater i samarbete med Alingsås kommun, AMTS, Kultur i Bjärke, Studiefrämjandet, Alingsås Teaterförening

Med stöd av Västra Götalandsregionen, Kulturrådet och Sparbanken Alingsås.

Tack till DSA Produktion, Gallerian Storken och Vinden Second Hand.